bez društva


bez društva
• unaccompanied

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • usamljènīk — m (usamljènica ž) 〈G usamljeníka, N mn usamljeníci〉 onaj koji je usamljen, bez društva, onaj koji se povukao u samoću; samotnik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • òsāmljen — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je bez društva 2. {{001f}}koji osjeća osamu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • òsāmljenōst — ž 1. {{001f}}stanje onoga koji je bez društva 2. {{001f}}stanje onoga koji osjeća osamu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • osamljen — òsāmljen prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji je bez društva 2. koji osjeća osamu ETIMOLOGIJA vidi osama …   Hrvatski jezični portal

 • osamljenost — òsāmljenōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. stanje onoga koji je bez društva 2. stanje onoga koji osjeća osamu ETIMOLOGIJA vidi osama …   Hrvatski jezični portal

 • usamljenik — usamljènīk m <G usamljeníka, N mn usamljeníci> DEFINICIJA onaj koji je usamljen, bez društva, onaj koji se povukao u samoću ETIMOLOGIJA vidi usamiti …   Hrvatski jezični portal

 • rúka — rúk|a ž 〈D L rúci, N mn rȗke, G r‹kū/ ā razg.〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ∼a; desna ∼a] b. {{001f}}šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ∼e, sport u boćanju baciti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ruka — rúka ž <D L rúci, N mn rȗke, G rȕkū/ ā razg.> DEFINICIJA 1. anat. a. jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ili desna ruka] b. šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ruke, sport u boćanju baciti boću… …   Hrvatski jezični portal

 • ı̏spod — (koga, čega) prij., opr. iznad 1. {{001f}}označuje da se nešto nalazi a. {{001f}}bez izravnog dodira niže od onoga prema čemu se određuje, dolje prema čemu [boli me ∼ srca = pod srcem, niže srca] b. {{001f}}sa ili bez izravnog dodira dolje prema… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • žîv — prid. 〈odr. ī, komp. žı̏vljī〉 1. {{001f}}koji živi, koji je u životu [∼i primjer] 2. {{001f}}a. {{001f}}koji je pun života b. {{001f}}koji se ističe aktivnošću; djelatan [∼a atmosfera] c. {{001f}}koji je pun pokreta; prometan, bučan [∼ promet] 3 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • živ — žȋv prid. <odr. ī, komp. žȉvljī> DEFINICIJA 1. koji živi, koji je u životu [živi primjer] 2. a. koji je pun života b. koji se ističe aktivnošću [živa atmosfera]; djelatan c. koji je pun pokreta [živ promet]; bučan, prometan 3. koji je pun… …   Hrvatski jezični portal